Welkom op mijn website!

Ik ben Redney Janssen, geboren op 7 april 1984. Naast mijn professionele carrière ben ik een trotse vader en een gelukkig partner. Op de website zie je verschillende persoonlijke foto’s van mijn gezin. Waarom? Ik geloof in de kracht van het persoonlijk maken. Hieronder in het kort een blik op mijn professionele achtergrond.

Redney heeft Bedrijfskundig Informatica gestudeerd aan de Hogeschool van Eindhoven. Tijdens zijn ontwikkeling, van kind naar jong volwassene en zijn studie periode daarna, ervaarde hij de kracht van relaties en woorden. Communicatie staat zijn inziens centraal in alles wat je doet, zowel verbaal als non-verbaal.

Vanuit zijn passie gedreven, door hoe wij als mensen zijn en handelen, is Redney zich gaan verdiepen in de wetenschappelijke achtergrond van de sociale psychologie omtrent het DISC model van Dr. William Moulton Marston en andere beïnvloeders. Denk hierbij aan bijv. Dr. Carl Gustav Jung en Hippocrates. Dit alles in het kader van effectief communiceren, daar waar het model optimaal aan bijdraagt.

Gedurende de carrière van Redney werd hem al snel duidelijk dat alleen IQ (intelligentie) niet doorslaggevend is voor succes, maar succes samenhangt met ons EQ (emotionele intelligentie). Uit de wetenschap binnen Human Resource Management blijkt zelfs dat de 21th Century Skills voornamelijk van doen hebben met onze emotionele intelligentie, people management en samenwerken. Daarnaast gebruiken we ons EQ (>60%) meer dan ons IQ (<40%) in zowel het dagelijkse- als het bedrijfsleven. Het fascineerde Redney dat, in tegenstelling tot deze wetenschap, met name het hedendaagse onderwijs is gebaseerd op ons IQ terwijl de toekomst iets anders van onze kinderen zal vragen…